NEN 3140 / NEN 1010 keuringen

NEN 3140-KEURING
Het is essentieel dat uw personeel en bezoekers uw elektrische installaties en apparatuur veilig kunnen gebruiken. Vanuit de Arbowet bent u ook verplicht om ervoor te zorgen dat veiligheid binnen uw organisatie op dat gebied gewaarborgd is. De in de Arbowet geformuleerde eisen zijn concreet uitgewerkt in onder meer de NEN 3140-norm. van Klinken Elektrotechniek helpt u met de volledige borging van de NEN 3140-norm, onder meer met uitvoering van de NEN 3140-keuring van uw installatie en elektrische apparatuur.

Uw verzekeraar eist een NEN 3140-keuring
Niet alleen de arbo verplicht u om een NEN 3140-keuring uit te laten voeren. Ook verzekeraars kunnen u verplichten een NEN 3140-keuring, en/of thermografische keuring uit te laten voeren. Het is belangrijk om aan de eisen van uw verzekeraar te voldoen op het gebied van de NEN 3140, aangezien veel verzekeraars schade niet of maar gedeeltelijk uitkeren als u niet kunt aantonen dat de NEN 3140 is geborgd en u de NEN 3140-keuring heeft laten uitvoeren. Vanzelfsprekend helpen wij u graag om aan de eisen van uw verzekeraar te voldoen en voeren wij de NEN 3140-keuring voor u uit. Bij onduidelijkheden nemen we desgewenst de polis of brief van uw verzekeraar samen met u door en voeren we de gevraagde inspecties uit.
NEN 1010-KEURING
Om de veiligheid van uw personeel te waarborgen en uw processen probleemloos te laten verlopen, is het van belang dat uw elektrische laagspanningsinstallatie deugdelijk en veilig functioneert. Daarom is het aan te raden om uw installatie te laten controleren op het moment dat u een nieuwe (deel)installatie in gebruik neemt. van Klinken Elektrotechniek kan voor u de NEN 1010-keuring uitvoeren.

Uitvoering NEN 1010-keuring
De NEN 1010-keuring is de opleverinspectie van een elektrische installatie. In het Bouwbesluit is gesteld dat elke nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Bij een NEN 1010-keuring controleert de inspecteur de installatie visueel en voert hij of zij diverse metingen uit. Voorafgaand aan de oplevering ontvangt u een rapportage, waarin onze inspecteur vermeldt of de installatie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de NEN 1010.

NEN 3140 of NEN 1010 keuring laten uitvoeren?
Ben u geïnteresseerd in een NEN 3140 of NEN 1010 keuring?
Aarzel dan niet om contact op te nemen!